RADEXA
NABÍDKA
 radexa
  O firmě  
  Regulační odchyty
městských holubů
 
  Rizikové kácení
a ořezy stromů
 
  Pracovní/montážní plošina "21m" (práce, půjčovna)  
  Horolezecké práce ve výškách  
  Ochrana budov proti
holubům - vlaštovkám - jiřičkám
 
  Stavební a zednické práce  
  Deratizace  
  Dezinsekce  
  Dezinfekce  
  Úklidové práce  
  Fotogalerie  
  Reference  
  Kontakt  
       
RECHULAČNÍ ODCHYTY MĚSTSKÝCH HOLUBŮ

 
 

1.Předmět nabídky : 

předmětem nabídky je přijetí a realizace projektu ke snížení populace divokých holubů ve městě, tzn.provedení odchytu "toulavých, zdivočelých a vybraných synantropních zvířat", v tomto případě právě holubů

2.Bližší specifikace odchytových prací :

provést odchyt divokých holubů ve městě je možno dvěma způsoby :

A. Vytvořením odchytového místa, kdy se po základním monitoringu určí nejvhodnější lokality s nejvyšším výskytem holubů a na tomto se po dohodě s vlastníky objektů vytvoří v půdních prostorách odchytová místnost. Do vikýřového vstupu se umístí tzv. běhačky, což je systém, jenž zabrání holubům úniku z místnosti. V místnosti je umístěna návnada spolu s napáječkou - holubi tak mají zajištěné základní životní potřeby a nedochází k jejich týrání. Doba trvání odchytových prací jsou standardně 2 měsíce, kdy v pravidelných intervalech jsou holubi z místnosti vybíráni a následně dochází k jejich utracení v plynových nádobách a poté jsou odborně likvidováni ve spalovně biologických odpadů. Jsou tak zachována veškerá zákonná i humánní pravidla týkající se této problematiky. Po ukončení odchytových prací se uvede odchytová místnost do původního stavu, je provedena dezinfekce, popřípadě i dezinsekce.

B. Druhou variantou způsobu provedení odchytu je umístění odchytových klecí na místa s nejvyšším výskytem holubů, kdy opět po dohodě s vlastníky objektů se na vytipovaná místa instalují tyto klece rovněž vybavené systémem tzv. běhaček a dochází k odchytávání jednotlivých kusů. Klece jsou opět vybaveny návnadou a napájecím zařízením. Dále se postupuje jako v prvním případě. Součástí odchytových prací je také vybírání vajíček a vybírání právě vylíhnutých mláďat z hnízd holubů, čímž se likviduje nová generace těchto opeřenců. 

3. Cenové podmínky :

Cena za kompletní projekt se pohybuje řádově od Kč
40 000,- do Kč 120 000,- dle velikosti konkrétního města, počtu odchytových míst, počtu holubů, celkové dostupnosti apod. V případě bližšího zájmu firma vypracuje konkrétní cenovou nabídku a po podpisu Smlouvy o dílo či vystavení objednávky jsou odchytové práce neprodleně zahájeny.

V ceně je zahrnuto:

- náklady na vytvoření odchytových míst
- práce
- doprava
- náklady spojené s usmrcováním holubů
- náklady spojené s likvidací holubů
- náklady spojené s dezinfekcí odchytových míst
- náklady spojené s odbornou způsobilostí na výše uvedenou činnost
- ostatní náklady 

ODCHYT MĚSTSKÝCH HOLUBŮ POMOCÍ ODCHYTOVÝCH KLECÍ
a a a a